Prezentujemy opinie o stołku Swopper

Univ.- Prof. (em) Dr. med. Dr h.c. Kurt Tittel Univ.- Prof. (em) Dr. med. Dr h.c. Kurt Tittel
Przewodniczacy naukowej rady forum: Stowarzyszenie "Zdrowe Plecy - lepsze życie"


"Swopper, który łatwo dostosowuje się do indywidualnych potrzeb użytkownika wysokoœci siedzenia, twardoœci i horyzontalnej ruchomoœci, utrzymuje mięœnie tułowia razem z mięœniami pach w ruchu, zapobiega złej postawie i przedwczesnemu zmęczeniu mięœni poprzez stała zmianę sprężynujacego obciażenia i odciażenia."

"Efekty treningu mięœni kręgosłupa i wymiana masy w obrębie krażka międzykręgowego stanowia zbawienna możliwoœć walki z bólem pleców."
 
Dr med. Bernd Reinhard Dr med. Bernd Reinhard
Honorowy przewodniczacy Zwiazku Niemieckich Szkół Profilaktyki Zdrowego Kręgosłupa.


"Ten aktywno-dynamiczny mebel służy profilaktyce i terapii dolegliwoœci zwiazanych z bólem pleców."

"Swopper przyczynia się do urzeczywistnienia akcji 'Człowiek i biuro w ruchu' i obiecuje niebagatelny wkład w zdrowie kręgosłupa."
 
Stephen H. Hochschuler, M.D. Stephen H. Hochschuler, M.D.
Orthopedic Surgeon Chairman, Texas Back Institute


"Swopper" presents a unique alternative to traditional seating by providing a new approach to correct sitting postures and directly addresses the real issues that make sitting such an unhealthy activity." 


mechanizm VMS
Kontakt:
email: info@krzesla-rehabilitacyjne.pl
tel: 42-674-26-80
pracujemy w godzinach: 8:30 - 16:30